Zasady sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane
w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

 1. Możliwość dokonania rezerwacji biletów wstępu na udział w wydarzeniu istnieje po zarejestrowaniu się w Systemie rezerwacji internetowej i zaakceptowaniu Zasad sprzedaży biletów.
 2. Rezerwacji biletów poprzez System rezerwacji internetowej można dokonać
  na stronie: rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
 3. Dokonanie rezerwacji biletów możliwe jest również poprzez System rezerwacji telefonicznej. Rezerwacja biletów poprzez System rezerwacji telefonicznej oznacza automatyczną akceptacją Zasad sprzedaży biletów.
 4. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili dokonania rezerwacji, a jeżeli czas pozostający do wydarzenia jest krótszy niż 7 dni,
  a rezerwacja ciągle jest możliwa, wówczas bilety można zakupić w terminie do 2 dni poprzedzających wydarzenie.
 5. W przypadku niewykupienia biletów w terminie rezerwacja ulega anulowaniu.
 6. Rezerwacja poprzez System rezerwacji internetowej jest ważna dopiero po otrzymaniu potwierdzenia w formie elektronicznej przez Muzeum.
 7. Zapłata za zarezerwowane bilety może zostać dokonana gotówką w Sekretariacie lub Kasie Muzeum, a także przelewem online poprzez system płatniczy, zwany dalej przelewem online.
 8. W przypadku wyboru zapłaty w formie przelewu online użytkownik ma 20 minut na dokonanie zapłaty za zarezerwowane bilety. Po upływie ww. czasu bez dokonania zapłaty rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Równowartość za zakupione bilety po odwołaniu wydarzenia Muzeum zwróci w ciągu
  7 dni od daty odwołanego wydarzenia. Podstawą zwrotu pieniędzy będzie dokonanie weryfikacji posiadacza biletu.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Zasad Sprzedaży Biletów w każdym czasie, przy czym każda zmiana będzie podawana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Systemu rezerwacji internetowej oraz na stronie domowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie wraz
z zamieszczeniem nowej wersji Zasad Sprzedaży Biletów.